‘Op niveau voor het PPMO’ met Small Group-trainingen van Nick

Afgelopen week verscheen er een mooi artikel in ‘Noorderrood’ over onze Small Group PT-trainingen.

Het PPMO
Het is een gevreesde fitheidstest bij de repressieve brandweerdienst: het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek. Wie er niet voor slaagt, ziet in één keer zijn hobby of beroep in gevaar komen. Zo’n 8% van de brandweermensen scoort onvoldoende op de test. Zij komen in aanmerking voor een herkeuring, maar dan moet er wel een tandje bij in de training.

Een vertrouwd, hecht clubje
“Zonder begeleiding blijkt dat best lastig te zijn. Daarom experimenteren we nu met een traject waarbij alle fysieke testonderdelen zoals de traplooptest en de ‘tunnel’, zo waarheidsgetrouw mogelijk geoefend kunnen worden in een sportschool. Met de pilot ‘Op niveau voor de PPMO’ hebben we een groepje geselecteerd van een zestal kandidaten, die eerder strandden bij de PPMO, maar nu in de herkansing gaan.”

Dat doen ze elke dinsdagavond met de Small Group Personal Training van Nick. De deelnemers vinden het een razend succes. “Ik zit in een vertrouwd en hecht clubje: je werkt allemaal gericht aan hetzelfde doel. Dat stimuleert. Los hiervan ga ik zelf een of twee keer in de week fitnessen. Dat begin ik steeds leuker te vinden”, vertelt Marjolein.

Uniek project
Onder het hard zwoegende clubje bevindt zich ook brandweercommandant Steven van de
Looij. Hij juicht het begeleidingstraject toe. “Het is een uniek project. Ik heb er vertrouwen in dat we allemaal de eindstreep gaan halen. Ik weet dat andere regio’s over onze schouder meekijken vanuit de gedachte dat zij zoiets misschien ook kunnen aanbieden. Ik ben er tot nu toe erg enthousiast over. We gaan bekijken of we het kunnen uitbreiden naar alle teams.”

dorssports koningsdag gesloten