Incasso van(af) juli

In dit artikel lees je alles over de incassering van het abonnementsgeld.

Voor de maanden april en mei hebben we niet geïncasseerd en alle abonnementskosten voor onze rekening genomen. Vanaf eind april zijn we 50% van het abonnementsgeld van de daarop volgende maanden gaan incasseren. Zo hebben we eind april vast 50% voor juni geïncasseerd en eind mei vast de helft van juli. Dit omdat het merendeel van onze kosten doorliep, we online lessen hebben aangeboden én je voor groepslessen en fitness buiten terecht kon. Het incasso van deze week betreft de andere 50% van juli, omdat we nu weer volledig open kunnen.

Mocht je nog vragen hebben over de incassering van de abonnementsgelden, dan kun je ons mailen op administratie@dorssports.nl. We helpen graag.